Paypal kas tai

Kas yra PayPal? | meistrudarbai.lt

Konkrečių funkcijų naudojimo sąlygos 7.

Kas yra PayPal?

Jei naudojate skliautinį įrankį, prieš rinkdami savo klientų kortelės duomenis, turite: 7. Pagal 7.

  • Kiek vėliau maždaug metams įpusėjus pridėta galimybė išsivesti pinigus į EU banko sąskaitas straipsnis tik apie europietišką PayPal, sekančiose Visa tiesa apie PayPal dalyse nagrinėsime ir kitokių PayPal taisykles.
  • Tendencijos kanalo prekybos sistema

Pripažįstate ir sutinkate, kad paskyros atnaujinimo paslauga teikiama tik siekiant atnaujinti taikomus kortelių duomenis, kad galėtumėte priimti operacijas naudodami produktus. Negalite naudoti paskyros atnaujinimo paslaugos jokiais kitais tikslais, įskaitant, be kita ko, bet kurios paskyros atnaujinimo paslaugos duomenų dalies naudojimą kuriant bet kokią kitą paslaugą ar produktą.

Turite visiškai laikytis galiojančių įstatymų ir kortelių schemos taisyklių, susijusių su naudojimusi paskyros atnaujinimo paslauga.

Navigacija tarp įrašų

Be to, savo klientams, kurių kortelė -ės yra tinkamos naudotis paskyros atnaujinimo paslauga, turite pateikti visą informaciją, kurios reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, kad galėtumėte naudotis paskyros atnaujinimo paslauga kliento kortelei -ėms atnaujinti.

Tai, kas išdėstyta pirmiau, be kita ko, reiškia, kad ši nuostata turi būti greitai įtraukta į jūsų standartines sąlygas, privatumo politiką ir arba kitus klientams skirtus dokumentus bet kuria kalba, kurios reikalaujama pagal galiojančius įstatymus arba kortelių schemos taisykles.

paypal kas tai

Jūs sutinkate, kad visą informaciją ir kortelės duomenis, pateiktus naudojantis sąskaitos atnaujinimo paslauga, jei tokia yra, laikysite griežtai konfidencialiai. Jūs galite neatskleisti jokios tokio pobūdžio informacijos arba kortelės duomenų jokiai trečiajai šaliai ir negalite naudoti tokios informacijos arba kortelės duomenų jokiems kitiems tikslams, išskyrus atvejus, kai tai gali būti akivaizdžiai leidžiama.

paypal kas tai

Jūs pripažįstate, kad paskyros naujinimo paslauga gali būti tiksli tik tiek, kiek dalyvauja kortelę išdavęs bankas bei klientas, ir kad daugelis korteles išduodančių bankų bei klientų gali nedalyvauti. Nutraukimas ir sustabdymas 8.

6 comments

Jūs galite bet kuriuo metu vėl pradėti naudoti Produktą, laikydamiesi iš dalies pakeistų šio susitarimo sąlygų. Naudotojo sutartyje.

  1. Prekybos prekybos tarpininkavimo mokesčiai
  2. Kas yra PayPal? | meistrudarbai.lt

Jei nutraukę šį susitarimą vis tiek naudosite Produktą, šis susitarimas ir toliau bus taikomas jums naudojantis Produktu tol, kol nebus įvykdytas susitarimo nutraukimas sustabdant jūsų naudojimąsi Produktu. Šio susitarimo 2, 4. Šio susitarimo arba bet kurios jo dalies nutraukimas neturi įtakos jokioms šalių teisėms, teisių gynimo priemonėms ar įsipareigojimams, kurie buvo įgyti arba tapo privalomi prieš nutraukimą, todėl jūs neturėsite teisės į jokio mėnesinio mokesčio, taikomo bet kokiam laikotarpiui iki sutarties nutraukimo, grąžinamąją sumą.

Atgal į viršų 9.

paypal kas tai

Kita informacija 9. Pateikdami mums atsiliepimus, jūs sutinkate juose nereikšti jokių pretenzijų dėl teisės į pasaulinė prekybos sistema pokemon moon nuosavybę. Be kita ko, tai apima paslaugas, kurios gali padėti jums pritaikyti jūsų produktą.

Naršymo meniu

Jūs pripažįstate, kad jūsų Produkto naudojimo prieinamumas kartais gali būti apribotas, siekiant pataisyti, techniškai prižiūrėti arba įdiegti naujus įrenginius ar paslaugas. Kai kuriose šalyse atsakomybės dėl numanomų garantijų apriboti neleidžiama, todėl pirmiau išdėstyti atsakomybės apribojimai jums gali būti netaikomi.

paypal kas tai

Nė viena šalis negali iš dalies keisti šio susitarimo arba atsisakyti kokių nors pagal jį suteiktų teisių, išskyrus abiejų šalių pasirašytą rašytinį dokumentą. Šį susitarimą reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai.

Jūs ir mes paklūstame neišimtinei Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai. Sąvokų apibrėžtys Šiame skyriuje nenurodyti didžiosiomis raidėmis rašomi paypal kas tai apibrėžti naudotojo sutartyje.

paypal kas tai

Saugumo procedūra, pagal kurią kortelę išduodantis bankas gali paypal kas tai kortelės turėtojo tapatybę, leisdamas vykdyti Kortelės operaciją tuo metu, kai atliekamas mokėjimas. Paskyros naujinimo paslauga.

Ką daryti praradus „Facebook“ paskyrą

Funkcionalumas išsamiau apibrėžtas 7. Išplėstiniai sukčiavimo valdymo filtrai.

  • Kaip nurodyta: APM funkcija yra mūsų teikiama funkcija, kurią integravus į Jūsų internetinę atsiskaitymo sistemą Jūsų klientas galės pasirinkti ir naudoti bet kurį alternatyvų mokėjimo būdą APM kurį naudoti mes retkarčiais leidžiamekad galėtų Jums sumokėti.
  • Binarini opcion pajamos

Išsamesnės informacijos žr. Išplėstiniai sukčiavimo valdymo filtrai užtikrina aukštesnį operacijų tikrinimo lygį, o operacijos gali būti automatiškai pažymimos, peržiūrimos arba atmetamos atsižvelgiant į tai, kaip konfigūruojate filtrus. AVS duomenys.

Earn $1000 In 30 Min With Google (Free PayPal Money)

Informacija, kurią grąžino Kortelių asociacijų valdoma arba jų vardu veikianti adresų tikrinimo sistema, lyginanti tikrojo kortelės turėtojo pateiktus adreso duomenis su kortelės išdavėjo kortelės failo adreso duomenimis.

Galbūt jus domina